Důležité informace

Pravá závora u vjezdu je nejvhodnější pro nájezd do nadzemní části budovy.

Parkovací stání v podlažích 2 až 7 slouží k parkování pro veřejnost a smluvní partnery na nevyhrazených stáních.

Podzemní podlaží -1 až -6 a podlaží 1 jsou určeny pro rezidenty, kteří mají uzavřenu smlouvu na pronájem vyhrazených parkovacích míst. Těm nejlépe poslouží 2. vjezd zprava, který je navede k další bezpečnostní závoře pro vjezd do podzemí.

Do veřejné části parkovací sekce mohou najet auta s maximální výškou do 1.9 m, do vyhrazené v podzemí do 1.9 m. Vozidlům LPG je vjezd zakázán.

Parkovací kartu vydanou u vjezdu si vždy z auta vezměte s sebou, slouží také jako vstupní karta do budovy.

Pokud u nás jen parkujete, využijte spíše výtahy situované u hlavního schodiště. Tam se nachází dva výtahy, otočené zády k sobě, přičemž jeden z nich je nasměrovaný do sudých a druhý do lichých podlaží. Oba zastavují u východů z parkovacího domu směrem do ulice Kounicovy.

Jste-li návštěvníkem nájemníků v kancelářích, využijte spíše jeden ze dvou výtahů situovaných přímo na parkovací ploše. Ty jsou určeny k tomu, aby vás nasměrovaly do 8. podlaží, kde se nachází centrální recepce.

Toalety naleznete v podlaží -3.

Při návratu do parkovacího domu je potřeba nejdřív zajít k automatické pokladně v podlaží -1. Pokladna po vás bude chtít uhradit částku odpovídající ceníku.

DOPORUČENÍ

Nenechávejte parkovací kartu v blízkosti mobilního telefonu nebo jiného zdroje záření.
Nenechávejte v autě cenné věci.

Na vyjetí přes výjezdovou závoru máte 10 minut od zaplacení.

Případné problémy řešte, prosím, s obsluhou tel. 734 649 373.
Ztráta karty je zpoplatněna částkou 1.000,- Kč.